Video

Nabízíme zdokumentování Vašich nezapomenutelných rodinných událostí profesionální technikou, a to dle Vašeho přání, a to až do rozlišení 4K.

Čas plyne jako voda. Existují v životě člověka chvíle, které ale stojí za to uchovat pro další pokolení. Ať už je to svatba, rozvod, životní jubileum, významná rodinná událost, či jenom hezké chvíle strávené s Vašimi nejbližšími, nebo dokonce výstava nebo sportovní klání Vašich zvířecích miláčků. Album plné starých fotografií je určitě fajn, někdy ale fotografie nestačí. Chybí pohyb, akce, tváře i hlas našich nejbližších, kteří třeba již nejsou mezi námi, případně dětí, jenž dávno vyrostly a rozprchly se po světě. Fotografie je určitě fajn, zvláště pak pro návštěvu, nebo na vzpomínání nad černobílým albem při dlouhých zimních večerech, ale…

Leckdy nestačí. Přichází tedy na řadu video:

 

Svatby

Nejčastěji točíme svatby. Jsme schopni vyhovět jakýmkoliv Vašim požadavkům, ale v zásadě svatby rozdělujeme na tři základní bloky:

Pouze obřad:   8.000 Kč   

Pokud potřebujete zachytit pouze obřad, dovolujeme si Vám nabídnout zkrácenou verzi záznamu, který obsahuje: Váš příjezd k obřadní síni, vystupování z vozů, vlastní obřad, gratulace novomanželům, východ z obřadní síně, vrhání rýže, těstovin, konfet a jiného smetí. Záznam končí Vaším odjezdem.

Průměrná délka záznamu se pohybuje okolo 45 minut, záznam svatby v kostele pak kolem 60 minut.

* * * * * 

Obřad + oběd až k prvnímu tanci, případně krájení dortu:  10.000 Kč

Video zachytí Váš příjezd k obřadní síni, vlastní obřad, odjezd na oběd, oběd a zábavu až k prvnímu tanci, případně krájení dortu.

Průměrná doba strávená u Vás je asi 4-5 hodin, délka Vašeho sestříhaného videa bude pak  okolo  90 minut.

* * * * *

Celodenní videozáznam:  12.000 – 15.000 Kč

Nejčastěji objednávaný druh videozáznamu. Přijíždíme k Vám již okolo deváté hodiny ranní a setrváme s Vámi až do večerních hodin, případně se přizpůsobíme Vašim požadavkům, pokud je například hřebem večera soukromý ohňostroj, či jiná neopakovatelná událost, rádi vyčkáme do pozdních nočních hodin.

 Tento typ videozáznamu nabízíme zákazníkům ve dvojím provedení střihu, a sice jako:

Rodinný dokument : cílem tohoto typu střihu je zachytit co nejvěrněji osoby, které se rodinné události zúčastnily a zachovat jejich památku na časy, kdy třeba  již nebudou mezi námi. Typicky jsou to záběry prarodičů hrající si s vnoučaty a pravnoučaty, jejich projev, hlas, skupiny osob, u kterých je již malá pravděpodobnost, že by se ještě někdy sešly, prostě zachycení neopakovatelnosti situace. Střih je veden delšími záběry, celodenní (typicky 10-12 hodin)  záznam společenské události je pak dlouhý okolo 120-150 minut. Výhoda tohoto záznamu spočívá v plné dokumentaci projevu jednotlivých osob. Nevýhoda tkví v tom, že pro cizí osoby je takto pojatý záznam poněkud nudný, bez dějového spádu.

Akční video : střih je veden kratšími záběry. Dlouhé záběry bez akčního náboje jsou vystřiženy, případně zkráceny a je ponechána živost a akčnost celého dokumentu.  Výhoda takto stříhaného dokumentu je v tom, že je sledovatelný i pro cizí osoby, nevýhoda je pak zřejmá – nezachycuje v plné šíři vše, co se na Vaší rodinné události skutečně událo a spousta hodnotných a cenných archivních záběrů je zbytečně vystříhána. Délka takto sestříhaného dokumentu je okolo 90 minut.

 

 

Pokud objednáváte s videem zároveň i fotografování Vaší společenské události, budou pro lepší výsledný dojem do Vašeho videa zakomponovány i námi pořízené fotografie.


Vzhledem k obrovským balíkům nasnímaných dat točíme záznamy standardně v režimu FullHD. Pokud poptáváte záznam v rozlišení 4K, uveďte to prosím v zadání Vaší objednávky.

Vaše zakázka bude sestříhána dle aktuální vytíženosti techniky většinou do 14 dnů. Poté bude hlavní balík dat ve formátu MPG4  odeslán na Vaši emailovou adresu přes portál uschovna.cz  (Váš originál) a zároveň bude menší balík dat vystaven neveřejně na portál youtube.com s tím, že Vám bude zaslán odkaz na Vaše video.  Pro cizí – nezúčastněné osoby bude tedy Váš film neviditelný, ale Vy budete moci odkaz sdílet s Vašimi nejbližšími a  budete jej tedy moci shlédnout na všech platformách –  mobilem počínaje a chytrou televizí konče.

Pro naše propagační účely si vyhrazujeme možnost vytvořit si z Vašeho videa krátký upoutávkový „šot“, jehož kopii od nás dostanete zdarma v rámci zakázky. 


Pokud plánujete na Vaší oslavě jakékoliv nestandardní osvěžení, jako například ohňostroje, různé soutěže, házení kytkou, různé únosy nevěst, ženichů, či babiček a jiná zpestření, chceme to vědět jako první. Není nic horšího, než když se původně naplánovaný program oslavy zvrhne a kameraman v domnění, že nyní má 15 minut volného času, začne měnit baterii, načež mu za zády začnou lítat petardy, případně se mu půlka svatebčanů někam ztratí, neboť někdo spontánně zavelel k v kraji oblíbené společenské hře. 

Vždy mějte v kolektivu někoho, kde program drží pevně v rukách, kdo přesně ví, co se právě děje a co bude následovat a včas nás upozorní. Ve finále to budete právě Vy, kdo přijde o záznam Vaší neopakovatelné akce, pokud něco zmeškáme.

Dopravu na Vaši akci máte do 50 km a zpět v ceně zakázky